Kronen en bruggen

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies
over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of
kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn
oorspronkelijke vorm en functie weer terug. Een kroon kan nodig
zijn als er onvoldoende houvast voor een vulling is en verbeterd
ook her uiterlijk van een kies of tand. Meestal gaat het daarbij
om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor
in de mond staan.
Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug
zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open
ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers
passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer
kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.
©2020 Radiant Dental. All Rights Reserved.